SẢN LƯỢNG CÀ PHÊ BOURBON

Cà phê Bourbon được lấy tên gọi và có nguồn gốc từ hòn đảo Bourbon (một hòn đảo trên quần đảo Malagascar) thuộc Ph...

Xem thêm

"WOMEN" and "COFFEE"

Phụ nữ và cà phê ! Mới nghe qua thì có vẻ như không có chút liên quan gì nhưng suy nghĩ sâu hơn một...

Xem thêm